Przeglądy systemów asekuracji

Przeglądy systemów asekuracji wykonywane przez Grupę FAS to profesjonalne podejście do kontroli zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
Nasz zespół wykonuje specjalistyczne przeglądy systemów asekuracji w oparciu o najwyższe standardy po to by zapewnić Ci bezpieczeństwo.

Kontrola urządzeń chroniących przed upadkiem

Przeglądy systemów asekuracji - Grupa FAS

Chroń personel pracujący na wysokości i zachowuj zgodność z obowiązującymi przepisami, korzystając ze specjalistycznego zespołu specjalistów Grupy FAS.

Czy Twoja firma niedawno zainwestowała w system asekuracji prac na wysokościelementy dostępu do dachu lub system obsługi elewacji? Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy na wysokości, ważne jest, aby systemy te były kontrolowane, testowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami producenta.

Grupa FAS stale wykonuje przeglądy okresowe stałych systemów asekuracji przed upadkiem z wysokości.

Nasi inspektorzy posiadają ważne certyfikaty autoryzujące i uprawniające do wykonywania corocznych przeglądów oraz serwisowania urządzeń.

Regularny coroczny przegląd

Obowiązujące wymagania prawne określają konieczność przeprowadzania przeglądów okresowych sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości oraz częstotliwość tych kontroli. Odstęp czasu między przeglądami nie powinien przekroczyć okresu 1 roku, a w szczególnych przypadkach związanych np. z trudnymi warunkami pracy producent może wymagać częstszych kontroli.

Przegląd okresowy może przeprowadzić tylko osoba kompetentna w tym zakresie, posiadająca ważny certyfikat poświadczający jego wiedzę i umiejętności. Jeśli z jakiś przyczyn okaże się, że okres od ostatniej kontroli przekroczył 12 miesięcy, konieczne jest dokonanie przeglądu przed użyciem sprzętu. W przeciwnym razie system bezpieczeństwa jest nie dopuszczony do użytkowania i pod żadnym pozorem nie można go używać.

Idealnym rozwiązaniem jest rezerwacja przeglądu z dużym wyprzedzeniem (najlepiej ok 1 miesiąca).

Pamiętaj że również ŚOI podlegają corocznej kontroli i powyższe warunki również mają zastosowanie do nich.

Rodzaje przeglądów, które wykonujemy

Kontrola wzrokowa istniejącego sprzętu pod kątem uszkodzeń, prawidłowego działania, zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wykonanie zdjęć i dokumentacji istniejącego sprzętu.

Zalecenia dotyczące wykonania testu obciążeniowego i ponownej certyfikacji istniejącego sprzętu (w razie potrzeby).

Oszacowanie kosztu natychmiastowych napraw istniejącego sprzętu lub modernizacji systemu (w razie potrzeby).

Sporządzenie i dostarczenie szczegółowego raportu opisującego przeprowadzoną kontrolę z odniesieniem do potencjalnych problemów ze zgodnością, jeśli zostaną zaobserwowane.

Analiza zgodności z audytem technicznym. Kontrola istniejącego sprzętu i funkcji projektu systemu pod kątem prawidłowości norm i przepisów bezpieczeństwa.

Wykonanie zdjęć i dokumentacji istniejącego sprzętu.

Przedstawienie zalecenia dotyczącego ponownego testowania i certyfikacji istniejącego sprzętu (w razie potrzeby).

Wykonanie projektu koncepcyjnego nowego systemu w celu uzupełnienia już istniejącego rozwiązania (w razie potrzeby).

Oszacowanie kosztów naprawy braków w istniejącym sprzęcie obejmującego koszt zarówno dostawy, jak i instalacji nowego sprzętu.

Sporządzenie i dostarczenie szczegółowego raportu opisującego przeprowadzoną kontrolę w odniesieniu do potencjalnych problemów ze zgodnością zauważonych podczas przeglądu.

Ocena dotyczy budynków bez istniejącego wyposażenia:

Wizyta na miejscu w celu oceny i przeglądu wymagań dotyczących dostępu do elewacji, pracy na konstrukcji lub innych miejsc narażonych na ryzyko upadku oraz zgodności z przepisami bezpieczeństwa.

Przegląd istniejącej dokumentacji projektowej (jeśli istnieje).

Projekt koncepcyjny proponowanego systemu asekuracji.

Kosztorys i budżet na dostawę i montaż nowego systemu.

Dostarczenie szczegółowego raportu opisującego wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wskazania nieprawidłowości, które należy usunąć.

Zaloguj się na swoje konto

Witamy.

Witamy w panelu rejestracji. Rejestracja w naszym serwisie przynosi wiele korzyści.

  • Będziesz zawsze na bieżąco z nowościami w branży, na naszym blogu oraz z naszymi produktami i usługami. ​
  • Zyskasz dostęp do strefy umożliwiającej pobieranie plików związanych z naszymi produktami i usługami.​
  • Zdobędziesz dostęp do strefy eksperta, gdzie znajdziesz wiele ciekawych rzeczy, których nie znajdziesz gdzie indziej.​
  • Otrzymasz rabaty cenowe, które będą oferowane wyłącznie naszym zarejestrowanym czytelnikom.​

Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem naszej strefy ekspertów, nie czekaj dłużej i wypełnij formularz rejestracji znajdujący się po prawej stronie.